Βραχιόλι Τσιμπισκάκη laced swarm2

264,00 €

Βραχιόλι Τσιμπισκάκη laced swarm2 <p><strong style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Συλλογή "laced swarm"</strong></p> <div style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-align: justify;">Παρακολουθώντας τη φύση παρατηρούμε μία μαγευτική τάξη στο σχηματισμό των οργανικών δομών που την αποτελούν καθώς και του περιβάλλοντός τους. Κοιτώντας πιο κοντά θα προσέξουμε τις ομοιότητες της οργάνωσης μίας κοινωνίας εντόμων με την παρεμβολή τους στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω των απαραίτητων για τη διαβίωση τους κατασκευών. Παρόμοια στοιχεία  παρατηρούμε και στη δραστηριότητα των ανθρώπων...</div> <p><br style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" /><span style="font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica;"><strong style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Κωδικός:</strong><span style="font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline ! important; font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica;"><span class="Apple-converted-space"> </span>B070</span><br style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" /><strong style="font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Υλικά:</strong><span class="Apple-converted-space" style="font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline ! important; font-family: 'Open Sans',Verdana,Arial,Tahoma,Helvetica;"> </span>Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος, φύλλο χρυσού 22Κ.</span></p> <p>Εγγύηση</p> <p>Διαθεσιμότητα: 5-10 ημέρες</p>
264,00 €

Συλλογή "laced swarm"

Παρακολουθώντας τη φύση παρατηρούμε μία μαγευτική τάξη στο σχηματισμό των οργανικών δομών που την αποτελούν καθώς και του περιβάλλοντός τους. Κοιτώντας πιο κοντά θα προσέξουμε τις ομοιότητες της οργάνωσης μίας κοινωνίας εντόμων με την παρεμβολή τους στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω των απαραίτητων για τη διαβίωση τους κατασκευών. Παρόμοια στοιχεία  παρατηρούμε και στη δραστηριότητα των ανθρώπων...


Κωδικός: B070
Υλικά: Ασήμι ή επαργυρωμένος μπρούτζος, φύλλο χρυσού 22Κ.

Εγγύηση

Διαθεσιμότητα: 5-10 ημέρες